Atelier 45

Popis webu

Atelier 45 sídlí v pražském Karlíně. Nabízí výtvarné a grafické kurzy pro děti i dospělé. Web je velmi rozsáhlý a integrovaný, s mnoha funkcemi. Obsahuje sekce s kurzy, lektory, přihláškami, aktuálním rozvrhem na nejbližší týdny, přihlášky do kurzů, prodej dárkových poukazů, blogem a dalšími. Je stále aktualizován a udržovám v dobrém stavu svými majiteli.

Realizace

Nové stránky nahradily starší, pracující na systému nejmenované firmy. Systémy Web 2.0 (jako tomu bylo v tomto případě) sice umožňují i průměrně zručnému člověku vytvořit webové stránky v interaktivním rozhraní, ale ten se nevyvaruje běžných chyb a největší problém nastane, pokud chce po firmě něco speciálního. To jednoduše nejde. Proto bylo rozhodnuto o vytvoření nových stránek, kde by nebyly žádné limity a vzájemnou provázaností funkcí usnadňovaly návštěvníkovi navigaci a pohyb po rozsáhlém webu při zachování určitých neobvyklých prvků. Design byl dodán zadavatelem, pouze upraven kvůli bezproblémovému zobrazení na webu a různých typech zařízení. Zadání by odpovídalo spíše systému Drupal, ale nakonec jsem použil WordPress zejména pro lepší přívětivost administračního prostředí a některým vhodnějším pluginům.

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!