Zásady ochrany osobních údajů

Jaké shromažďuji osobní údaje a proč je shromažďuji

Kontaktní formuláře

Vyplněním a odesláním formuláře výslovně souhlasíte s tím, abych já, Tomáš Bartoň, IČO 68415010, sídlem Bryksova 948/19, PSČ 198 00, uchovával a zpracovával mé níže uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu, zejména pro účely zodpovězení dotazů, kontaktu se zákazníkem, zúčtování služeb,  vedení účetnictví atp.

Výslovně souhlasíte s tím, abych uchovával a zpracovával zejména:

  • Vaši e-mailovou adresu za účelem kontaktu s klientem
  • Vaše jméno a příjmení za účelem kontaktu s klientem
  • telefonní číslo (zejména za účelem okamžité komunikace)

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  •  požadovat po subjektu Tomáš Bartoň informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává
  • požadovat po subjektu Tomáš Bartoň aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požadovat po subjektu Tomáš Bartoň výmaz mých osobních údajů

Analytika

Webové stránky Webovestranky.Com používají běžné diagnostické nástroje a to zejména službu Google Analytics, a Google Search Console. Veškeré údaje jsou anonymizované a používají se jen pro vyhodnocování provozu webových stránek.