Restaurace Olympie

Web Restaurace Olympie je dvojprojekt, který používá shodnou, jen mírně upravenou šablonu. Druhou restauraci je restaurace u Bergnerů. Obě mají stejného majitele. Zadání bylo předělat již nevyhovující starý web a vložit do něj některé funkce, jako například zasílání jídelních lístků na adresy těch, kteří se sami přihlásí. Registrovány jsou pouze emailové adresy. Dále co nejjednodušeji vkládání denního i stálého menu.

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!